Rudarsko Geološko Građevinski Fakultet Univerzitet u Tuzli

Obavijest o promociji diplomanata i magistranata

Svečana promocija diplomanata i magistranata  Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli održati će se u  utorak 30.06.2022. godine, u Univerzitetskoj sportskoj dvorani, sa početkom u 13 sati. Mole se diplomanti i magistranti da potvrde svoj...

Projektna radionica RESPONSa, Mostar 24-27.5.2022.god.

U sklopu aktivnosti M 3.2b, M2.3d, T1.8.1 vezanih za sastanak projektnog tima projekta RESPONSa, u Mostaru je u periodu  od 24.5. do 27.5.2022. godine održana menadžment radionica. Organizator radionice bio je Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Tuzla,...