Obavještenje o upisu primljenih kandidata na II ciklus studija

Upis primljenih kandidata na II ciklus studija ak. 2015/16. godine obaviće se u periodu od 05.11. do 12.11.2015. godine.

Za upis potrebno je:

  • Kompletan upisni materijal – kupiti u skriptarnici na Tehnološkom fakultetu /naglasiti za II ciklus /
  • 2x slike / format 4×6 /
  • Uplatnica / tražiti u studentskoj službi /

PREDAVANJA ZA II CIKLUS POČINJU 16.11.2015. GODINE

Obavijest za studente II ciklusa studija upisanih akademske 2012/2013. godine

Folders-OS-Info-Metro-iconNaučno-nastavno vijeće Rudarsko-Geološko-Građevinskog Fakulteta Univerziteta u Tuzli je na sjednici održanoj dana 26.10.2015. godine donijelo odluku o produženju roka za sticanje akademske titule i stručnog zvanja magistra za studente II ciklusa studija upisanih akademske 2012/2013. godine.

Navedenom odlukom rok je produžen do kraja akademske 2015/2016. godine.