Rudarsko Geološko Građevinski Fakultet Univerzitet u Tuzli

Poziv za VI vanrednu sjednicu NNV RGGF

Na osnovu čl. 134. stav (1) tačka d). Statuta JU Univerzitet u Tuzli i čl.7. 9. i 11. Poslovnika o radu Naučno-nastavnog/umjetničko-nastavnog vijeća fakulteta/Akademije JU Univerzitet u Tuzli broj: 03-3005-1-3.3/20 od 08.07.2020.godine,Odluke o izmjenama...

Obavijest o promociji diplomanata i magistranata

Svečana promocija diplomanata i magistranata  Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli održati će se u  utorak 30.06.2022. godine, u Univerzitetskoj sportskoj dvorani, sa početkom u 13 sati. Mole se diplomanti i magistranti da potvrde svoj...