Posjeta Novom Sadu studenata građevine

6Dana 07.05.2015.godine održana je terenska nastava za studente treće i četvrte godine Studija građevinarstva. Dogovorene su i aktivnosti na razvijanju zajedničkih studija drugog i trećeg ciklusa, te zajedničkog apliciranja na Erasmus + programe, a u skladu sa potpisanim sporazumom Univerziteta u Novom Sadu i Univerziteta u Tuzli.

Više fotografija na linku: http://rggf.untz.ba/?page_id=441