Istraživački projekt NATO i RGGF

U okviru NATO projekta Development of a Monitoring NATO Project EPS.EAP.SFP 983305)”System to Counter manage the Risks of Subsidence Deformation on the Population of Tuzla (Bosnia)” pored ostalog, nabavljena je, i uvedena u rad, GNSS oprema za kontinuirana GNSS mjerenja. U PDF dokumentu na linku ispod prezentovani su rezultati kontinuiranog GNSS praćenja na lokalitetu Tušanj i Panonika.