Tempus projekt Baektel

Cilj BAEKTEL projekta je da podstakne partnerstvo između institucija visokog obrazovanja i preduzeća kroz mješovito akademsko i preduzetničko znanje kroz OER (Open Educational Resource) platformu. Predviđena BAEKTEL platforma će omogućiti objavljivanje materijala kurseva od strane visokoobrazovnih institucija s jedne strane i primjera najbolje prakse koju mogu da ponude privredni stručnjaci s druge strane.

Više informacija na linku ispod:
Tempus projekt Baektel (PDF)